nadzieja synonim

otucha, ufność, oczekiwanie, wiara, szansa, optymizm, osłoda, pociecha, pocieszenie, pogoda ducha, pokrzepienie, pozytywne nastawienie, światełko w tunelu, zawierzenie

Przykład zastosowania - nadzieja

Otucha i nadzieja wróciły już do serc, zakonnicy, bijąc się w piersi, udali się do kościoła, a żołnierze na mury. (Henryk Sienkiewicz: Potop)

antonimy: brak wiary zwątpienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: