szereg synonim

1. Jako zaimek komunikujący o dość dużej liczbie rzeczy, zjawisk lub osób

bogactwo, chmara, co niemiara, dużo, dziesiątki, fura, gąszcz, huk, kupa, masę, moc, mnóstwo, morze, multum, niemało, od groma, pełno, rzesza, sporo, wiele, chmura

Przykład zastosowania - szereg

W pracy zaprezentowano nam szereg zmian organizacyjnych. Sporo z nich uznałam jednak za niepotrzebne. 

antonimy: mało niewiele

2. Jako ciąg osób lub rzeczy znajdujących się obok siebie, w jednej, prostej linii

wąż, fala, sznur, ława, porządek, korowód, układ, ogonek, szpaler, potok, ciąg, kordon, kolumna, łańcuch, szyk, strumień, kolejka, rząd, linia, rzeka

Przykład zastosowania - szereg

Poprosiłam dzieci, aby ustawiły się w szeregu. Stanęły w układzie od najmniejszego do największego. 

3. Jako zbiór jednostek, np. faktów, uporządkowanych według określonego systemu

łańcuszek, kolej, seria, cykl, następstwo, porządek, układ, drabina, ciąg, chronologia, łańcuch, szyk, pasmo, sekwencja, kolejność

Przykład zastosowania - szereg

Spisałam cykl opowiadań detektywistycznych. Szereg zabawnych wydarzeń utworzył wartką fabułę. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: