kancelaria synonim

biuro, gabinet, sekretariat, urząd

Przykład zastosowania - kancelaria

Pisma wpływające rejestruje się w kancelarii, ale również w tym samym biurze przechowujemy całą dokumentację. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: