układ synonim

1. Jako umowa

Przykład zastosowania - układ

Zwaśnione państwa podpisały wreszcie układ. Kłopot w tym, że zawarty traktat wcale nie był korzystny dla obu stron. 

antonimy: walka rywalizacja wrogość niezgoda napięcie

2. Jako całość złożona z powiązanych elementów, ułożenie

organizm, system, ustrój, szyk, struktura, konstelacja, aranżacja, ułożenie, kompozycja, siatka, kolejność, rozmieszczenie, zestawienie, uszeregowanie, sekwencja, rozplanowanie, aparat, organizacja, rozkład, rozłożenie, ciąg, kształt, macierz, matryca, plan, szereg, ustawienie, zorganizowanie

Przykład zastosowania - układ

Układ tej fotografii tylko sprawiał wrażenie chaosu. Tak naprawdę była to bardzo przemyślana kompozycja.  

antonimy: chaos nieporządek nieład bałagan bezład

3. Jako wzajemne powiązanie

Przykład zastosowania - układ

Układ partyjny przypominał spisek. Narzucone zależności były widoczne na pierwszy rzut oka.

antonimy: niezależność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: