układsynonim

1. Jako umowa

kontrakt, konwencja, pakt, porozumienie, przymierze, alians, sojusz, traktat, ugoda, umowa
Przykład:

Zwaśnione państwa podpisały wreszcie układ. Kłopot w tym, że zawarty traktat wcale nie był korzystny dla obu stron. 

antonimy: walka rywalizacja wrogość niezgoda napięcie

2. Jako całość złożona z powiązanych elementów, ułożenie

organizm, system, ustrój, szyk, struktura, konstelacja, aranżacja, ułożenie, kompozycja, siatka, kolejność, rozmieszczenie, zestawienie, uszeregowanie, sekwencja, rozplanowanie, aparat, organizacja, rozkład, rozłożenie, ciąg, kształt, macierz, matryca, plan, szereg, ustawienie, zorganizowanie
Przykład:

Układ tej fotografii tylko sprawiał wrażenie chaosu. Tak naprawdę była to bardzo przemyślana kompozycja.  

antonimy: chaos nieporządek nieład bałagan bezład

3. Jako wzajemne powiązanie

Przykład:

Układ partyjny przypominał spisek. Narzucone zależności były widoczne na pierwszy oka.

antonimy: niezależność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: