konwencja synonim

1. Jako ogólnie przyjęte w jakimś środowisku normy postępowania, myślenia

obyczaj, zwyczaj, usus, praktyka

Przykład zastosowania - konwencja

Hrabina zachowywała się niezgodnie z przyjętą konwencją dworską i pluła na służbę. Nie wiadomo, od kogo nauczyła się takich zwyczajów

2. Jako zjazd członków partii

Przykład zastosowania - konwencja

Podczas konwencji krajowej politycy wybierali szefa partii. Na spotkaniu ustalono, który z polityków będzie również kandydował na prezydenta. 

3. Jako umowa międzynarodowa pociągająca skutki prawne

alians, kontrakt, pakt, przymierze, sojusz, traktat, umowa międzynarodowa, układ, ugoda

Przykład zastosowania - konwencja

Traktat ottawski jest nazywany inaczej Konwencją o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu.

4. Jako zespół cech charakterystycznych dla dzieł artystycznych przyjęty przez twórcę

Przykład zastosowania - konwencja

Pisał w konwencji naturalizmu. Jego literacki styl skupiał się na szokujących detalach, eksponujących przykre problemy społeczne. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

suzy
konwencja