kongressynonim

1. Jako zjazd krajowy lub międzynarodowy przedstawicieli nauki, polityki

zjazd, konferencja, zgromadzenie, zlot
Przykład:

Niedługo odbędzie się kongres filologiczny. Konferencja będzie dotyczyła wykorzystania archiwów w pracach badawczych. 

2. Jako organizacja polityczna lub społeczna

federacja, konfederacja, związek, unia, stowarzyszenie, zrzeszenie, partia, organizacja, ugrupowanie, obóz
Przykład:

Utworzyłyśmy kongres kobiet. W stowarzyszeniu opracowujemy działania antyprzemocowe w związkach małżeńskich. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: