organizacja synonim

1. Jako sposób zorganizowania czegoś

koordynacja, agenda, rozplanowanie, uporządkowanie, zorganizowanie, hierarchia, struktura, aranżacja, architektura, kompozycja, konfiguracja, rozkład, rozmieszczenie, rozstawienie, ułożenie, układ, porządek, szyk, system, schemat, plan, rozlokowanie, posegregowanie, forma

Przykład zastosowania - organizacja

Osiedle “Zielona kraina” wyróżnia się harmonijną organizacją przestrzeni. Głównym założeniem projektu było rozmieszczenie obiektów w taki sposób, aby nie zabrakło między nimi miejsca na obszerne tereny zielone. 

antonimy: nieporządek chaos bezład dezorganizacja

2. Jako związek osób lub państw

instytucja, stowarzyszenie, spółka, towarzystwo, zrzeszenie, związek, ugrupowanie, fabryka, jednostka, firma, przedsiębiorstwo, biznes (potocznie), interes (potocznie), podmiot gospodarczy, zakład pracy, federacja, konfederacja, porozumienie, przymierze, ruch, sojusz, unia, cech, gildia (książkowo), koło, partia, grupa, klub, liga, wspólnota, agencja, fundacja

Przykład zastosowania - organizacja

Przyjmiemy w szeregi naszej organizacji nowych członków. Dołącz do stowarzyszenia, jeśli chcesz działać jako wolontariusz na rzecz osób starszych i potrzebujących. 

antonimy: jednostka członek działacz

3. Jako organizowanie czegoś

organizowanie, dokonanie, przygotowanie, przeprowadzenie, realizowanie, urządzanie, wykonywanie

Przykład zastosowania - organizacja

Organizację wieczoru panieńskiego wezmę na siebie. Podczas imprezy poproszę was jednak o pomoc w przeprowadzeniu zabaw. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: