ranking synonim

klasyfikacja, lista rankingowa (książkowo), kolejność, porządek, miejsce na liście

Przykład zastosowania - ranking

Młoda pływaczka wypadła z rankingu najlepszych sportowców województwa. Jej miejsce na liście zajęła teraz biegaczka. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: