dziedzina synonim

1. Jako zakres działania w nauce, gospodarce, kulturze itp.

dyscyplina, dział, gałąź, sfera, aspekt, branża, część, domena, obszar, niwa (książkowo), odcinek, płaszczyzna, pole, teren, zakres, zasięg, specjalizacja, specjalność, działka (potocznie), sektor, przedmiot, zagadnienie, problematyka

Przykład zastosowania - dziedzina

Jedną z ważnych dziedzin gospodarki jest branża motoryzacyjna. 

2. Jako ziemia będąca czyjąś własnością

majątek, dobra, majętność, posiadłość, włość, domena, grunt, lenno, królestwo

Przykład zastosowania - dziedzina

Otrzymał w spadku po ojcu dziedzinę na Mazowszu. Grunt liczy 5 hektarów. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: