włość synonim

majętność, majątek ziemski, posiadłość, lenno, dobra

Przykład zastosowania - włość

Kupiłam ogromną posiadłość. Teraz mówią o mnie "pani na włościach". 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: