obszar synonim

1. Jako ograniczona przestrzeń

powierzchnia, dystrykt, płaszczyzna, przestrzeń, miejsce, lokalizacja, pole, położenie, region, rejon, rewir, strefa, terytorium, okręg, okolica, obwód, areał, grunt, plac, sektor, teren, obręb, orbita, enklawa, otoczenie, zakątek, odcinek

Przykład zastosowania - obszar

Susza obejmuje coraz większy obszar kraju. Jak dotąd szczególnie ucierpiał teren Dolnego Śląska. 

antonimy: bezkres bezmiar

2. Jako dziedzina działalności

dziedzina, domena, dyscyplina, niwa (książkowo), obręb, płaszczyzna, pole, rewir, sfera, zakres, zasięg, aspekt, królestwo, grunt, poletko, branża, dział, gałąź, specjalizacja, teren, materia

Przykład zastosowania - obszar

Jestem specjalistą w zakresie historii literatury europejskiej. W obszarze moich zainteresowań leży przede wszystkim proza francuska XIX w. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: