przestrzeń synonim

1. Jako obszar

Przykład zastosowania - przestrzeń

W przestrzeni miejskiej ważne jest dopasowanie wyglądu budynku do jego otoczenia.

2. Jako ogół zjawisk

domena, dyscyplina, dział, działka (potocznie), dziedzina, gałąź, krąg, niwa, obręb, obszar, orbita, pole, poletko, sfera, teren

Przykład zastosowania - przestrzeń

Na przestrzeń medialną składają się różne elementy. Wyznacza ona pewien obszar oddziaływania.

3. Jako odległość miedzy dwoma punktami

odcinek, dystans, odległość, odstęp, rozstaw

Przykład zastosowania - przestrzeń

Między płytami elewacyjnymi powinno się znajdować 5 mm przestrzeni. Ważny jest również prawidłowy rozstaw wsporników, do których są montowane.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: