aspekt synonim

1. Jako punkt widzenia

spojrzenie, wzgląd, ogląd, perspektywa, sfera, ujęcie, pole, punkt widzenia, dziedzina, optyka, orientacja, stanowisko, strona sprawy, widzenie, wymiar, kontekst, sposób widzenia

Przykład zastosowania - aspekt

Aktywiści prozwierzęcy oceniają myślistwo w aspekcie etycznym i z tego punktu widzenia uważają je za niedopuszczalne. 

2. Jako cecha

cecha, atrybut, parametr, przymiot (książkowo), własność, właściwość, część, element, postać, rola, sens, strona, wymiar, wymowa, specyfika, szczególność

Przykład zastosowania - aspekt

Autorka w swojej książce kucharskiej prezentuje nie tylko przepisy, ale także kulturowy aspekt jedzenia. Dzięki temu codzienne posiłki i związane z nimi rytuały zyskują dodatkowy sens

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: