właściwośćsynonim

1. Jako coś charakterystycznego dla kogoś lub czegoś

aspekt, atrybut, cecha, charakterystyka, natura, parametr, przymiot, rys, specyfika, swoistość, szczególność, własność, wyróżnik, wyznacznik, znamię, zaleta
Przykład:

Aloes ma właściwości lecznicze. Jego zalety doceniały już nasze babcie.

2. Jako cecha czegoś, co jest takie, jakie powinno być

odpowiedniość, przyzwoitość, słuszność, trafność, prawidłowość
Przykład:

Był święcie przekonany o właściwości podjętej decyzji. Niestety szybko przekonał się, jak daleko jej było do słuszności

antonimy: nieodpowiedniość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: