natura synonim

1. Jako usposobienie

charakter, osobowość, temperament, właściwość, sposób bycia, mentalność, wnętrze, usposobienie, umysłowość, sposób myślenia, psychika, psyche, jestestwo

Przykład zastosowania - natura

Z natury jestem otwarta i optymistycznie nastawiona do życia. Takie usposobienie ułatwia mi nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi.

2. Jako przyroda

przyroda, środowisko naturalne, matka ziemia, ziemia, fauna i flora, ekosystem, zielone płuca

Przykład zastosowania - natura

Zasoby natury nie są niewyczerpalne, dlatego należy dbać o środowisko naturalne.

3. Jako zespół cech charakterystycznych dla zjawisk, przedmiotów

koloryt, styl, specyfika, forma, oblicze, właściwość, cechy charakterystyczne, istota, postać

Przykład zastosowania - natura

Całkowite zaćmienia Słońca budziły strach wśród naszych dalekich przodków, którzy nie byli świadomi natury tego zjawiska. Jednak z chwilą poznania istoty zaćmienia trwoga ustąpiła miejsca fascynacji.

antonimy: kultura

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: