kultura synonim

1. Jako społeczeństwo, które ma pewien dorobek umysłowy i materialny

cywilizacja, obszar kulturowy

Przykład zastosowania - kultura

Kultura minojska jest uznawana za pierwszą grecką cywilizację.

2. Jako sposób uprawiania roli

uprawa

Przykład zastosowania - kultura

Grunty orne powinny być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, czyli należy na nich prowadzić uprawę roślin.

3. Jako właściwe zachowanie się w każdej sytuacji

bon ton, dobre maniery, dobre wychowanie, grzeczność, kindersztuba, klasa, obycie, ogłada, okrzesanie, polor, savoir-vivre, szlif , takt, wychowanie, wyrobienie

Przykład zastosowania - kultura

Wyznacznikiem kultury osobistej są m.in. dobre maniery.

antonimy: impertynencja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

anonim
A co z kulturą jako tradycje? Kulturą państwa