tubylczy synonim

rodzinny, rdzenny, tutejszy, rodzimy, regionalny, ojczysty, autochtoniczny, lokalny, miejscowy, osiadły, terenowy, wrodzony, rodowity

Przykład zastosowania - tubylczy

Tubylcza ludność posługiwała się trudnym językiem. Osiadły na tych terenach lud niechętnie dzielił się tajnikami swojej mowy z obcymi. 

antonimy: obcy dziki nietutejszy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: