deficytsynonim

brak, niedobór, niedostatek, niedomiar, nieobecność, ubytek
Przykład:

Cierpiał na niedobór odporności z powodu deficytu witamin. 

antonimy: nadmiar nadwyżka obecność dostatek zasób

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: