niedobórsynonim

brak, deficyt, niedostatek, ubytek, niedosyt, niedomiar, ubóstwo, strata, manko
Przykład:

Lekarz powiedział, że mam niedobór witamin w organizmie. Zwrócił uwagę zwłaszcza na brak witaminy D, który jest przyczyną mojego złego stanu zdrowia. 

antonimy: nadmiar nadpodaż nadprodukcja naddatek zbytek przepełnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: