ubóstwo synonim

nędza, bieda, potrzeba, bryndza (potocznie), niedostatek, niedola, mizeria (potocznie)

Przykład zastosowania - ubóstwo

Wychował się w ubóstwie, ale to nie przeszkodziło mu w osiągnięciu kariery. Bieda w domu rodzinnym była tak ogromna, że często chodził do sąsiadów i żebrał o jedzenie. Jeden z nich postanowił mu pomóc i zapewnił wykształcenie. 

antonimy: zamożność bogactwo dostatek majętność fortuna dobrobyt

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: