obecność synonim

1. Jako fakt osobistego przebywania w danym miejscu w danym czasie

pobyt, przebywanie, towarzystwo, wsparcie, asysta, przybycie, stawiennictwo, uczestnictwo, udział, współuczestnictwo, towarzyszenie

Przykład zastosowania - obecność

Pracownik powinien złożyć własnoręczny podpis na liście obecności od razu po przybyciu do pracy.

antonimy: absencja rozłąka nieobecność

2. Jako fakt występowania czegoś w jakimś miejscu

bytność, egzystencja, istnienie, trwanie, frekwencja, występowanie

Przykład zastosowania - obecność

Badanie na obecność tasiemca nie wykazało bytności tego pasożyta w organizmie. 

antonimy: nieobecność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: