uczestnictwo synonim

członkostwo, przynależność, solidarność, towarzystwo, udział, wspólnota, związek, współuczestnictwo, współudział, partycypacja

Przykład zastosowania - uczestnictwo

Aby potwierdzić uczestnictwo w konkursie, trzeba wysłać e-mail z danymi osobowymi. Za udział w zawodach trzeba też zapłacić niewielką sumę pieniędzy. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: