członkostwo synonim

przynależność, udział, uczestnictwo, współudział, współuczestnictwo

Przykład zastosowania - członkostwo

Członkostwo w tej organizacji należy potwierdzić przez wpłatę wpisowego. Inaczej uczestnictwo nie będzie odnotowane. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: