udziałsynonim

1. Jako uczestnictwo w czymś

akces, członkostwo, przynależność, partycypacja (książkowo), uczestnictwo, współudział, współpraca, współuczestnictwo
Przykład:

Wszyscy powinniśmy brać czynny udział w podejmowaniu decyzji, które nas dotyczą. Takie aktywne uczestnictwo nazywamy partycypacją społeczną.

2. Jako wkład wspólnika

część, wkład, akcja
Przykład:

Wspólnicy mają równe prawa do udziału w majątku spółki, który tworzy m.in. wkład wniesiony przez każdego z nich.

3. Jako część zysku

dola (potocznie), należna część, porcja, zaliczka
Przykład:

Chciałbym się zrzec udziału w spadku na rzecz brata. Okazuje się jednak, że przekazanie swojej doli innemu spadkobiercy nie jest możliwe. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: