współudział synonim

wspólnictwo, udział, uczestnictwo, współuczestnictwo, członkostwo, miejsce, funkcja, rola

Przykład zastosowania - współudział

Słyszałem, że zamknęli sąsiadkę w więzieniu za współudział w morderstwie. Jej rola polegała na tym, aby zacierać ślady czynu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: