rola synonim

1. Jako ziemia uprawna

niwa (książkowo), pole uprawne, ziemia, pole, poletko, grunt, użytek, areał, ugór, majątek rolny, gleba, ziemia orna, ziemia uprawna, gospodarstwo, gospodarka

Przykład zastosowania - rola

Uprawiam rolę od 20 lat. Ziemię odziedziczyłem po ojcu. 

2. Jako tekst aktora

tekst, kwestia, partia

Przykład zastosowania - rola

Jeśli aktor zapomni podczas spektaklu swojej roli, dubler podpowie mu jego kwestię. 

3. Jako postać odtworzona przez aktora

charakter, postać, kreacja, wcielenie, realizacja, odegranie, odtworzenie, wykonanie

Przykład zastosowania - rola

W 2012 r. Meryl Streep dostała Oscara za rolę w filmie "Żelazna Dama". Jej kreacja została doceniona także podczas rozdania Złotych Globów. 

4. Jako zadanie do zrealizowania

funkcja, posłannictwo, istota, misja, przeznaczenie, stanowisko, powołanie, zadanie, powinność, służba, obowiązek, zobowiązanie

Przykład zastosowania - rola

Żurnalistyka śledcza jako specyficzny rodzaj dziennikarstwa odgrywa olbrzymią rolę w procesie kształtowania opinii publicznej. Pełni ona funkcję komunikacyjną (informacyjną), co oznacza, że jest zobowiązana dostarczać odbiorcy rzetelnych i sprawdzonych informacji (...).Równie istotnym zadaniem, a może zadaniem najważniejszym, jakie stoi przed dziennikarstwem śledczym, jest powinność szeroko rozumianej kontroli. (Z historii mediów i dziennikarstwa: Studium selektywne, Praca zbiorowa, 2015)

5. Jako duża rolka

zwój, rulon, rolka, tuba, bela, wałek

Przykład zastosowania - rola

Dawniej książka miała postać dużej roli zapisanego papieru. Takie zwoje do dzisiaj można oglądać w wielu muzeach i zabytkowych bibliotekach.  

6. Jako udział, znaczenie kogoś

Przykład zastosowania - rola

NSZZ "Solidarność" odegrał dużą rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. Niemały wpływ na to miał również Jan Paweł II. 
 

antonimy: bezwartościowość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: