przeznaczenie synonim

1. Jako nieunikniona przyszłość, nieuchronna konieczność nadejścia, stania się czegoś

cel, dola, fatum, ananke (książkowo), kismet, los, predestynacja, szczęście

Przykład zastosowania - przeznaczenie

Według mitologii greckiej fatum to nieodwracalny los, coś złego. Niekiedy uważa się je za przeznaczenie człowieka. 

antonimy: fuks przypadek traf

2. Jako praktyczny cel, do którego coś jest przeznaczone, zakwalifikowane, któremu dana rzecz służy

funkcja, wykorzystanie, alokacja (specjalistycznie), miejsce przeznaczenia, przydział, rola, rozmieszczenie, zarezerwowanie

Przykład zastosowania - przeznaczenie

Przeznaczenie budowli determinuje wybór drewnianej konstrukcji. Sklep oferuje różne rodzaje konstrukcji w zależności od tego, jaką funkcję ma pełnić budowla. 

antonimy: nieprzydatność bezużyteczność zbędność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: