los synonim

1. Jako bieg zdarzeń

żywot, dola, koleje życia

Przykład zastosowania - los

Marny był los starej alkoholiczki. Jej żywot dobiegł końca pewnej mroźnej zimy gdzieś na ulicy. 

2. Jako nieunikniona przyszłość

cel, fatum, ananke (książkowo), kismet, przeznaczenie, predestynacja, szczęście, przypadek, fortuna, traf, zbieg okoliczności, koincydencja

Przykład zastosowania - los

Niektórzy próbują tłumaczyć swój los dziwnymi zbiegami okoliczności lub działaniem fatum

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: