wartość synonim

1. Jako zaleta

atut, walor, zaleta, zasoby, potencjał, możliwości, plus, pozytyw, silna strona, dodatnia cecha, blaski, dobra strona, cnota, mocna strona, mocny punkt

Przykład zastosowania - wartość

Wartością, którą cenię w ludziach najbardziej, jest pracowitość. Wiem, że dzięki temu atutowi udaje im się osiągnąć sukces. 

antonimy: wada defekt

2. Jako cecha stanowiąca wzór postępowania

norma, dobro, ideały, postawa, przekonania, idea, zasada, reguła, etyka, moralność

Przykład zastosowania - wartość

Dekalog określa wartości obowiązujące katolików. To dziesięć reguł, którymi należy się kierować w codziennym życiu. 

3. Jako wartość materialna

cena, kurs, koszt, opłata, stawka, taksa, taryfa, należność, suma, kwota

Przykład zastosowania - wartość

Na wartość tego obrazu składają się godziny wytężonej pracy oraz sława twórcy. Nic zatem dziwnego, że cena dzieła jest tak wysoka.  

antonimy: bezwartościowość

4. Jako znaczenie kogoś lub czegoś

znaczenie, ważność, rola, autorytet, klasa, pozycja, ranga, format, notowanie, renoma, udział, prestiż, siła, moc, estyma, splendor, zaszczyt, szacunek, poważanie, potęga, uznanie, istotność, waga, miara, kaliber, ważkość, doniosłość, wielkość, przełomowość, epokowość

Przykład zastosowania - wartość

W naszej rodzinie zdanie dzieci ma wartość. Dzięki temu, że ich głos nie jest pozbawiony znaczenia, nie boją się one wyrażać swoich przekonań i poglądów. Wierzymy, że to zapewni im autorytet i szacunek w dorosłym życiu.  

antonimy: nieistotność bezwartościowość

5. Jako właściwość czegoś

atrybut, własność, właściwość, przymiot, wyróżnik, symbol, istotna cecha, cecha, dominanta, rys

Przykład zastosowania - wartość

Wartością naszego produktu jest ponadprzeciętna wytrzymałość. Opinie klientów jasno pokazują, że to właśnie ta cecha przekonała ich do zakupu. 

antonimy: bezwartościowość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: