symbolsynonim

1. Jako specjalny znak graficzny

znak, ikona, oznaczenie, litera, cyfra, ikonka, insygnium, emblemat, identyfikator, logo, marka, sygnatura, wyróżnik
Przykład:

Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny królów Polski, był niegdyś symbolem władzy i wchodził w skład insygniów królewskich.

2. Jako reprezentant czegoś

odpowiednik, reprezentant, równoważnik, synonim
Przykład:

Lalka Barbie jest uznawana przez niektórych za symbol kobiecości. Ma ona nawet swój męski odpowiednik – Kena.

3. Jako obiekt, który jest uznawany za doskonały przykład jakiegoś zjawiska

ikona, uosobienie
Przykład:

Ta aktorka jest prawdziwym symbolem stylu. Musiała jednak ciężko pracować na to miano. Obecnie doradza innym kobietom, jak stać się ikoną mody.

4. Jako motyw w dziele literackim pełniący funkcję znaku odnoszącego się do innej, nieukazanej bezpośrednio sfery rzeczywistości

przenośnia, alegoria, metafora
Przykład:

W dramacie Stanisława Wyspiańskiego Wesele złoty róg jest symbolem walki. Sznur stanowi natomiast metaforę niewoli. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: