synonimsynonim

1.

bliskoznacznik, wyraz równoznaczny, wyraz bliskoznaczny, równoznacznik, odpowiednik
Przykład:

Szukałem synonimu w słowniku, ale żaden ze znalezionych odpowiedników nie pasował do tworzonych przeze mnie treści.

antonimy: antonim wyraz przeciwstawny

2. Jako symbol

oznaka, symbol, uosobienie
Przykład:

Kiedyś telefon był synonimem luksusu, dziś to dla mnie uosobienie zniewolenia.

antonimy: przeciwieństwo

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: