przeciwieństwo synonim

1. Jako sprzeczność

kontrast, opozycja, odwrotność, przeciwstawienie, antyteza (książkowo), antonim, sprzeczność, przeciwwaga, kontradyktoryczność (specjalistycznie), antynomia, paradoks, niezgodność, rozbieżność, rozziew, zaprzeczenie, zróżnicowanie, antagonizm

Przykład zastosowania - przeciwieństwo

Jeśli mielibyśmy dobierać antagonizmy, to przeciwieństwem komunizmu będzie neoliberalizm, a faszyzmu - anarchizm. (Kompas poglądów politycznych, Newsweek Polska, 23.02.2018) 

antonimy: podobieństwo zgodność jednolitość przystawalność pokrywanie się analogia synonim teza potwierdzenie

2. Jako przeszkoda

bariera, komplikacja, przeszkoda, perypetie, trudność, męczarnia, utrapienie, udręka, przeciwność, przeciwność losu, blokada, zawada, przeprawa, opór, niepomyślność, niepowodzenie, niefortunność, nieszczęście

Przykład zastosowania - przeciwieństwo

Na drodze do osiągnięcia celu musiałam zmierzyć się z wieloma przeciwieństwami losu. Dzięki tym przeciwnościom zyskałam pewność, że poradzę sobie w każdej sytuacji. 

antonimy: ułatwienia sprzyjające warunki oparcie podpora pomoc wsparcie wspieranie pomyślność ułatwienie rozwiązanie szczęście

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Lola
Odsłanianie