wspieranie synonim

1. W odniesieniu do człowieka

asystowanie, dodawanie otuchy, doradztwo, podtrzymywanie na duchu, pomoc, pomaganie, wsparcie, wspomożenie

Przykład zastosowania - wspieranie

Nasza fundacja jest zaangażowana we wspieranie młodych ludzi poprzez doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pierwszej pracy.

2. W kontekście finansowym

dotowanie, finansowanie, sponsorowanie

Przykład zastosowania - wspieranie

Celem państwa jest wspieranie małych przedsiębiorstw. Przykładem takich działań jest dotowanie firm.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: