podobieństwosynonim

zbieżność, związek, analogia, pokrewieństwo, powinowactwo, równoległość, paralelizm, konwergencja (specjalistycznie), izomorfizm (specjalistycznie), bliskość
Przykład:

Zbieżność nazwisk prowadziła do różnych pomyłek. Podobieństwo dotyczyło jednej litery. Jedna kobieta nazywała się Ostrowska, a druga Ostrawska. 

 
antonimy: kontrast niezgodność odmienność odrębność rozbieżność rozdźwięk różnica sprzeczność zróżnicowanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: