rozdźwięk synonim

dywergencja, niezgoda, dysonans, rozbrat, niezgodność, dysharmonia, rozbieżność, nieporozumienie, napięcie, sprzeczność, przeciwstawność, różnica, niekompatybilność, kolizja

Przykład zastosowania - rozdźwięk

Czułam rozdźwięk między tym, co działo się w moim umyśle, a tym, co odczuwało moje ciało. Ta sprzeczność spowodowała, że stałam się niestabilna emocjonalnie. Nie wiedziałam, kim naprawdę jestem. 

antonimy: zgoda porozumienie zgodność zgranie kompatybilność harmonia bezkonfliktowość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: