rozbieżność synonim

różnica, dysonans (książkowo), niezgodność, rozdźwięk, sprzeczność, kontrast, odmienność, odrębność, zróżnicowanie

Przykład zastosowania - rozbieżność

Podczas przesłuchania zauważyliśmy rozbieżność w zeznaniach świadków. Sprzeczność wyrażała się w relacji z wydarzeń. 
 

 
antonimy: związek analogia pokrewieństwo powinowactwo równoległość paralelizm bliskość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: