paralelizm synonim

konwergencja, izomorfizm, analogia, równoległość, podobieństwo, zbieżność, zgodność, zestawienie, porównanie

Przykład zastosowania - paralelizm

Paralelizm to podobieństwo treści analogicznych części utworu literackiego, na przykład w obrębie wersu lub strofy. 

antonimy: kontrast przeciwieństwo przeciwstawienie różnica niezgodność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: