zasobysynonim

surowce, zapasy, bogactwa, rezerwy, złoża, rezerwuar
Przykład:

Do nieodnawialnych zasobów naturalnych należą surowce skalne. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: