siła synonim

1. W odniesieniu do energii fizycznej

krzepa (potocznie), moc, potęga, tęgość, wigor, tężyzna, ikra, energia

Przykład zastosowania - siła

Powoli odzyskuję siłę po długiej chorobie. Mam więc nadzieję, że już niebawem nabiorę krzepy.

antonimy: osłabienie wątłość cherlactwo słabość powolność chorowitość

2. Jako siła wewnętrzna, duchowa

Przykład zastosowania - siła

Nie zgodziła się na kompromis, dając wyraz swojej sile charakteru, zresztą od początku wierzyłem w jej możliwości.

antonimy: niemoc bezradność rezygnacja bezsilność słabość uległość

3. W odniesieniu do oddziaływania, wywoływania skutków

dynamiczność, dynamika, dynamizm, żywiołowość, prężność, energia, intensywność, nacisk, napór, nasilenie, natężenie, oddziaływanie, parcie, potęga, ruch, ścisk, uścisk, moc, znaczenie, ważność, waga, ranga, powaga

Przykład zastosowania - siła

Od razu pokonał mnie siłą argumentów. Ich waga, jego ton i okoliczności nie pozwalały na dyskusję. 

4. Jako mocna strona

atut, mocna strona, zaleta

Przykład zastosowania - siła

Mam wiele mocnych stron, ale za moją największą siłę uważam wytrwałość w dążeniu do celu. 

antonimy: słaba strona pięta Achillesa(frazeologizm)

5. W odniesieniu do wywierania presji

presja, przemoc, przymus, nacisk

Przykład zastosowania - siła

Policja musiała zatrzymać siłą sprawcę wypadku. Niestety niekiedy konieczne jest użycie przemocy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: