zdolność synonim

1. W odniesieniu do działania

możliwość, potencjał, sprawność, zdatność

Przykład zastosowania - zdolność

Zdolność do prawidłowego posługiwania się językiem nazywamy sprawnością językową.

antonimy: niezdatność

2. W odniesieniu do predyspozycji

artyzm, atut, biegłość, dar, dryg, dyspozycja, kompetencje, kunszt, predyspozycja, skłonność, smykałka, sztuka, talent, uzdolnienie, wprawa, zacięcie, zadatek, żyłka (potocznie), umiejętność, zręczność, powołanie, warunki, wirtuozeria

Przykład zastosowania - zdolność

Mam wrodzoną zdolność do tańca. Sam talent to jednak za mało, aby być w czymś mistrzem.

antonimy: niezdatność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: