umiejętność synonim

wiedza, sprawność, talent, biegłość, dar, dryg (potocznie), fach, kompetencja, kunszt, kwalifikacja, predyspozycja, rzemiosło, specjalność, sztuka, wprawa, zdolność, zręczność, smykałka (potocznie), polot, potencjał, rzutkość, dyspozycja, uzdolnienie, warsztat, fachowość, żyłka, znawstwo, znajomość

Przykład zastosowania - umiejętność

Umiejętność dobrej organizacji pracy jest jedną z najważniejszych zdolności, jakie powinien nabyć każdy pracownik. 

antonimy: niezdolność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: