umiejętnośćsynonim

wiedza, sprawność, talent, biegłość, dar, dryg (potocznie), fach, kompetencja, kunszt, kwalifikacja, predyspozycja, rzemiosło, specjalność, sztuka, wprawa, zdolność, zręczność, smykałka (potocznie), polot, potencjał, rzutkość, dyspozycja, uzdolnienie, warsztat, fachowość, żyłka, znawstwo, znajomość
Przykład:

Umiejętność dobrej organizacji pracy jest jedną z najważniejszych zdolności, jakie powinien nabyć każdy pracownik. 

antonimy: niezdolność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: