znajomość synonim synonim

1. W odniesieniu do wiedzy, umiejętności

wiedza, umiejętność, orientacja, zorientowanie, kwalifikacje, biegłość, wiadomości, pojęcie

Przykład zastosowania - znajomość synonim

Nigdy nie popisywał się swoją znajomością literatury. Nawet nie wiedziałam, że mam tak ogromną wiedzę w tym zakresie.

antonimy: nieznajomość ignorancja niewiedza

2. Jako utrzymywanie z kimś kontaktów

związek, relacja, komitywa, więź, styczność, koleżeństwo, zażyłość, kontakt, układ, stosunek

Przykład zastosowania - znajomość synonim

To była tylko przelotna znajomość. Nigdy nie miałam zresztą zamiaru nawiązywać z nim bliższych relacji.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: