pojęcie synonim

1. Jako określenie czegoś

Przykład zastosowania - pojęcie

Wyjaśnij pojęcie demokracja. Możesz skorzystać ze słownikowej definicji tego terminu.

2. Jako pogląd

zdanie, sąd, mniemanie, przekonanie, wiedza, pogląd, opinia, wyobrażenie, spojrzenie, stosunek, stanowisko, podejście, nastawienie, punkt widzenia, widzenie, światopogląd, zapatrywanie, wizja, przeświadczenie

Przykład zastosowania - pojęcie

Okrucieństwa II wojny światowej przechodzą ludzkie pojęcie. Nikt, kto ich nie doświadczył, nie może mieć wyobrażenia na temat tego, co przeżywały ofiary konfliktu.  

antonimy: brak zdania

3. Jako zrozumienie czegoś

rozpoznanie, poznanie, przejrzenie, zrozumienie, wywnioskowanie, zgłębienie, uświadomienie sobie, świadomość, wiedza, uzmysłowienie sobie

Przykład zastosowania - pojęcie

Sporo czasu zajęło mi pojęcie algebry. Na szczęście po długich ćwiczeniach przyszło zrozumienie jej zagadnień.  

antonimy: niezrozumienie niewiedza

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: