określeniesynonim

epitet, definicja, wyrażenie określające, oznaczenie, sformułowanie, miano, pojęcie, termin, nazwa, określnik, wyraz, słowo, wyrażenie, hasło
Przykład:

Określenie "praca" można zastąpić pojęciem "obowiązki". To słowa o tym samym znaczeniu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: