nazwa synonim

epitet, imię, kategoria, miano, określenie, oznakowanie, pojęcie, termin, znak

Przykład zastosowania - nazwa

Nazwy ad libitum używa się na określenie swobodnego tempa w muzyce. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

ola
nazwa