kategoria synonim

1. Jako rodzaj

rodzaj, poziom, pułap, ranga, rząd, skala, szczebel, stopień, wariant, wersja, zaawansowanie, jakość, klasa, gatunek, typ, grupa, odmiana, model, sort, pokrój, seria, genre, format, kasta, klan, sfera, stan, warstwa, krąg, zbiór, grono

Przykład zastosowania - kategoria

Wyróżnia się kilka kategorii prawa jazdy. Każda z nich uprawnia do prowadzenia innego typu pojazdu.  

2. Jako pojęcie

Przykład zastosowania - kategoria

Jednym z przedmiotów zainteresowania nauk o zarządzaniu jest kategoria rozwoju organizacji. W tym kontekście pojęcie “rozwój” należy rozumieć jako postęp, ewolucję, wzrost.   

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: