kategoriasynonim

1. Jako rodzaj

rodzaj, poziom, pułap, ranga, rząd, skala, szczebel, stopień, wariant, wersja, zaawansowanie, jakość, klasa, gatunek, typ, grupa, odmiana, model, sort, pokrój, seria, genre, format, kasta, klan, sfera, stan, warstwa, krąg, zbiór, grono
Przykład:

Wyróżnia się kilka kategorii prawa jazdy. Każda z nich uprawnia do prowadzenia innego typu pojazdu.  

2. Jako pojęcie

Przykład:

Jednym z przedmiotów zainteresowania nauk o zarządzaniu jest kategoria rozwoju organizacji. W tym kontekście pojęcie “rozwój” należy rozumieć jako postęp, ewolucję, wzrost.   

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: