klansynonim

1. Jako skonsolidowana, wielopokoleniowa rodzina

Przykład:

Klan Gordonów odgrywał znaczącą rolę w nizinnej części Szkocji. Jeden z członków rodziny, Sir Adam Gordon, poległ w bitwie pod Homildon. 

2. Jako hermetyczna grupa ludzi wzajemnie się popierających

klika, sitwa, szajka, krewni i znajomi królika, kółko wzajemnej adoracji, grono, krąg, koło, grupa, brać, ferajna, kompania, paczka, mafia, koteria, kamaryla, kasta
Przykład:

Klan jest związkiem osób, których łączą wspólne interesy. W szkole dziewczyny często tworzą takie kółka wzajemnej adoracji. Mają swoje tajemnice, o których wiedzą tylko członkinie grupy

 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: