familia synonim

Przykład zastosowania - familia

Familia babci była ogromna. W rodzinie miała aż dwadzieścioro wnucząt. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: