termin synonim

1. Jako data

czas, data, godzina, okres, pora, wyznaczony czas, data końcowa, moment, sezon, dzień

Przykład zastosowania - termin

Obawiam się, że nie zdążę wykonać zlecenia w umówionym terminie. Proszę o przesunięcie daty realizacji zadania o dwa dni

2. Jako wyraz o specjalnym znaczeniu

pojęcie, nazwa, wyraz, miano, hasło, słowo, określenie, wyrażenie, definicja, sformułowanie

Przykład zastosowania - termin

Wyjaśnij termin "nowe media", a następnie stwórz ilustrację nawiązującą do tego pojęcia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: