słowo synonim

1. Jako wyraz

wyraz, fraza, określenie, powiedzenie, wyrażenie, frazeologizm, leksem (specjalistycznie), jednostka leksykalna (specjalistycznie), pojęcie, termin, hasło, verbum (specjalistycznie)

Przykład zastosowania - słowo

Najnowszy słownik języka polskiego zawiera prawie 40 tys. słów, w tym 3 tys. nowych wyrazów. 

2. Jako wypowiedź

mowa, język, wypowiadanie się, wypowiedź, wypowiedzenie, powiedzenie, mówienie, zwrot, zakomunikowanie, wysłowienie, przemówienie, orędzie

Przykład zastosowania - słowo

Przed rozpoczęciem spotkania autorskiego prowadzący wygłosił słowo wstępne. W swojej wypowiedzi krótko przybliżył sylwetkę pisarza. 

antonimy: milczenie

3. Jako obietnica

obietnica, przysięga, przyrzeczenie, zobowiązanie, promesa, zapewnienie, deklaracja, gwarancja, zaświadczenie, parol (dawniej), poręczenie, ślubowanie

Przykład zastosowania - słowo

Dał mi słowo, że nigdy więcej mnie nie zawiedzie. Nie ufam już jednak jego obietnicom.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: